Kadra

W naszej szkole uczą jedynie wykwalifikowani instruktorzy:

 

 

 

 

Solidnie przygotowujemy do odpowiedzialnego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, ponieważ posiadanie prawa jazdy to nie tylko przywilej, ale także odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne oraz wszystkich innych uczestników ruchu drogowego.